Smart City HUB

je unikátna platforma, ktorá v sebe spája komunitu Smart City co-workingu a zároveň inovuje a hľadá riešenia cez Smart City facility management. Vd’aka týmto segmentom môže nie len Obchodná, ale celá Bratislava napredovať a rásť.

Náš co-workingový priestor spája inovatívnych ľudí z rôznych profesií, ktorí vytvárajú komunitu pre rozvoj štvrte s priamou podporou
lokálnych subjektov. V našom priestore tak máte možnosť napredovať v inšpiratívnom tíme po boku profesionálov.