Virtualtechsummit vol. 4 – Udržateľná mobilita Slovenska

Hlavné témy:

Budovanie inteligentného regiónu –infraštruktúra s prepojenými železnicami V4 (vysoko-rýchlostná železnica krajín V4)

 • V akej fáze sa nachádza projekt prepojenia štyroch krajín V4 vysoko-rýchlostnou železnicou?
 • Aké benefity so sebou prinesie vysoko-rýchlostná železnica pre Slovensko (poprípade región V4)?
 • Železničná doprava ako budúcnosť pre ekologickú a čistú Európu
 • Z akých zdrojov budeme vedieť financovať projekt veľkého medzinárodného významu?

 

Prepojené kraje = Rozvoj Slovenska

 • Harmonizáciou všetkých módov dopravy k udržateľnej mobilite
 • Ako vieme motivovať ľudí aby presadli z auta do hromadného dopravného prostriedku? (dobudovanie tratí, informovanosť, modernizácia tratí, zvyšovanie kvality služieb,…)
 • Železnice stagnujú na úkor ciest. Vieme tento trend zvrátiť?
 • Prepojenie západu s východom je kľúčová úloha pre ďalší rozvoj Slovenska
 • Mala by železnica zohrávať väčšiu úlohu pri preprave tovarov?
 • Pre modernú železničnú infraštruktúru je potrebná dlhodobá koncepcia rozvoja

 

Doprava bratislavy

 • Vnútorný mestský okruh – budúca dopravná revolúcia v Bratislave?
 • Cestná a koľajová doprava ruka v ruke k lepšej mobilite v našom hlavnom meste
 • Je chýbajúca podzemná infraštruktúra jadrom problému s dopravou v Bratislave?
 • Efektívne prepojenie centra mesta so záchytnými parkoviskami. (Ako na to?)
 • Filiálka vs. Hlavná stanica – ktorá alternatíva ponúka lepšie riešenie?

 

Financovanie projektov

 • Sme pripravení využiť obrovský obnos peňazí z EÚ na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry na Slovensku? (Eurofondy, CEF, Green Deal, Next Generation EU,…)
 • V kohéznej politike 2021-2027 sú dva ciele pre lepšie dopravné riešenia. Ako vieme využiť projekty „nízko uhlíkovej“ a „prepojenejšej“ Európy?
 • Mala by smerovať väčšinová časť týchto peňazí na podporu čistejšieho spôsobu dopravy?
 • Doprava je základným kameňom európskej integrácie. Je na to Slovensko pripravené?
 • Ako vieme lepšie nastaviť financovanie dopravnej infraštruktúry na Slovensku?

Side Eventy: Networking

 

Viac sa dozviete na: https://virtualtechsummit.com/

Start Time

9:00

25. augusta 2020

Finish Time

17:00

25. augusta 2020

Address

Smart City Hub / Virtual