Prevencia a riešenie násilia

Tému sebaobrany – teda osobnej a situačnej bezpečnosti, je nevyhnutné poňať komplexne:
Psychika, schopnosť analýzy (vhľadu do situácie) a správanie tvoria súborný faktor o sile až 80 – 95 %, ktorý doslova rozhoduje o chode udalostí a vývine situácie. Nepripravenosť, neznalosť a nevedomé chyby v správaní môžu vyústiť do spustenia a eskalácie násilia. Naopak poznanie psychologických a behaviorálnych mechanizmov výrazne zvyšuje pravdepodobnosť “odvrátenia, zmiernenia či dokonca kompletnej premeny” problémovej situácie rizikom napadnutia.
V rámci zamerania školenia sa sústredíme na skutočnosť, že konfliktné situácie a násilie majú v absolútnej väčšine prípadov svoju “pred-konfliktnú fázu”, teda to čo môžeme nazvať vývoj situácie. Ako je možné využiť poznanie psychologických a behaviorálnych mechanizmov v pred-konfliktnej fáze na elimináciu násilia v jeho zárodku? Aké behaviorálne taktiky (taktické správanie) dokážeme využiť na prevenciu a riešenie konfliktov?
Témy školenia:
1. Analýza: “Čítanie” pred-konfliktnej fázy a vývin problémovej situácie
2. Psychologické mechanizmy bežiace na pozadí násilia a konfliktu
3. Stresová reakcia a jej regulácia v záťažových situáciách
4. Syntéza: Ako sa rozhodovať v situácií ohrozenia násilím
5. Taktické správanie a behaviorálne metódy riešenia problémových situácií a konfliktov
6. Osobná a situačná bezpečnosť

Start Time

17:00

27. júla 2020

Finish Time

21:00

29. júla 2020

Address

Smart City Hub

Event Participants

Leave A Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *